Driver eget firma hvor jeg leverer foto og film-tjenester. Perfeksjonist i alt jeg gjør, opptatt av å skape en god brukeropplevelse og ser alltid etter nye løsninger. Erfaring med eget enkeltpersonsforetak hvor jeg har drevet med Foto og film og har drevet reklamebyrået Kaliber Film i 2 år. Genuint opptatt av sosiale medier og jobber mye med content marketing.

Facebook - Twitter - Instagram - 500px - LinkedIn

Name *
Name

Copyright

Every photo and film on this site is subject to copyright. No usage of any media without the owners consent. If the copyright is violated an invoice will be sent at average market price + 50%. 

Alt av bilder og film på denne siden er beskyttet av Åndsverkloven. Ingen bruk av innhold uten eiers samtykke. Hvis åndsverksloven blir brutt fører det til en faktura på gjengs pris + 50%.